MANCHESTER UNITED
SUPPORTERS CLUB IN VIETNAM

40
JOEL PEREIRA

- Tên đầy đủ: Joel Castro Pereira

- Ngày sinh: 27.06.1996

- Tuổi: 23

- Quốc tịch:

- Vị trí thi đấu: Thủ môn

- Chân thuận:

- Gia nhập United: 30.06.2012

Tôi nghĩ ATC là môi trường và cơ sở hạ tầng tốt nhất cho giới trẻ. Nó có mọi thứ bạn cần

TIỂU SỬ

Đang cập nhật